Anna Bratt: Statiner orsakar sällan muskelvärk

Posted on

Omkring en miljon svenskar tar statiner som Simvastatin eller Atorvastatin för att sänka halten av farliga blodfetter, LDL-kolesterol. Fler skulle ha nytta av statiner, men de väljer att inte ta dem. I de flesta fall beror det på rädsla för biverkningar. Framför allt upplever en del att de får muskelvärk av läkemedlet och slutar ta sin medicin.

Många stora studier visar att statiner räddar liv genom att minska risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och stroke. En genomgång som publicerats i medicintidskriften The Lancet visar till exempel att om 10 000 personer med hjärtsjukdom tar statiner i fem år kan ungefär 1 000 fall av hjärtinfarkt och stroke undvikas.

Nu visar en stor metaanalys att hos 90 procent av alla patienter som tar statiner, och får ont i musklerna, så beror värken inte på medicinen. De flesta som tar statiner är över 55 år eftersom risken för hjärt-kärlproblem ökar med stigande ålder. Frågan är om det inte är ganska vanligt att ha ont lite varstans i kroppen när man blir äldre.

Forskaren och epidemiologiprofessorn Colin Baigent vid Oxford University har tillsammans med sina kollegor analyserat 19 dubbelblinda och randomiserade studier, med mer än 1000 deltagare i varje studie. Det visade sig att under det första året med behandling var risken att få ont i musklerna sju procent högre om man tog statiner jämfört med placebopiller. Det betyder att bara en av femton fick ont på grund av statinerna. Efter ett år var muskelsmärtor och svaghet lika vanligt bland de som tog läkemedlet som hos dem som fick placebo.  Bara hos dem som tog hög dos statiner såg man en fortsatt liten förhöjd risk.

LÄSA  Flera till sjukhus efter skott mot bostad i Enköping

Vid en uppföljning efter fyra år var muskelsmärta lika vanligt bland de som fick statiner som hos placebogruppen (27,1 procent respektive 26,6 procent). Det tyder alltså på att eventuella smärtupplevelser går över ganska tidigt i behandlingen. De deltagare som uppgav att de hade ont slutade i de allra flesta fall inte att ta sina piller. Det tyder, enligt forskarna, på att värken sannolikt var ganska lindrig.

I sin analys, som publiceras i medicintidskriften The Lancet, drar forskarna slutsatsen att risken att drabbas av smärta är låg, och att den inte överväger nyttan av behandlingen. Att ha höga nivåer av farliga blodfetter, LDL-kolesterol, är sämre för hälsan. Det kan leda till åderförkalkning i hjärtats kärl, vilket i sin tur ökar risken för bland annat hjärtinfarkt och stroke. Statinerna bromsar produktionen av kolesterol i levern, och på så sätt sänks nivåerna i blodet.

LÄSA  48 dödsskjutningar i år – fyra har klarats upp

Forskarna skriver i sin analys att patienter som får recept på statiner behöver få mer kunskap om hur man behandlar muskelvärk. Dessutom borde informationen på läkemedelsförpackningarna bli tydligare. I dag står det att man ska sluta ta tabletterna om man drabbas av muskelsvaghet, ömhet eller smärta i kombination med feber. Det kan vara ett tecken på en sällsynt muskelnedbrytning (rabdomyolys) som kan vara livshotande och leda till njurproblem.

Det händer nog att en del patienter som tar statiner läser texten på bipacksedeln, och kopplar samman värken i en axel eller i ryggen med statinerna. Då är det säkert lätt hänt att man slutar ta sina piller.

Originalartikel: Klicka här

Leave a Reply

Your email address will not be published.